Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitobregmatic nedir?

occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


ecdysis : n. 1. Epidermis tabakasının dökülmesi; 2. Yılan ve bazı böceklerde vücudu örten dış derinin soyulması, deri değiştirme.


endaural : a. Dış kulak kanalının iç bölümüne ait olan, bu kısmı ilgilendiren.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


metachromasia : n. Metokromazi.


odontalysis : n. Diş muayenesi.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


osteophagia : n. Fosfor eksikliğine bağlı kemik erimesi, osteofaji.


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


pneumology : n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


polyploidy : n. Polipe benzeme.