Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitobregmatic nedir?

occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


conglomerate : a. 1. Bir araya yığılmış, küme halinde toplanmış; 2. Çeşitli maddelerin, düzen göstermeksizin bir araya gelmesiyle oluşan kitle, küme.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


festination : n. Sinirlilikten gelen hızlı yürüme eğilimi.


gyre : n. See: Gyrus.


hepato- : pref. See: Hepatic.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.