Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipitobregmatic nedir?

occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

continuous : a. Devamlı, fasılasız.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


demise : n. Ölüm, vefat.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


mouth : n. Ağız, os.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oxycephalia, oxycephaly : n. Başın yüksekliği veya büyüklüğü, sivri kafalılık, oksisefali, akrosefali.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.