Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipitobasilar nedir?

occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinaemia : n. Kanda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinaemic, sıfat şekli.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


confinement : n. Loğusalık.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


heliosensitivity : n. Güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlık hali.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


inosite : n. See: inositol.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


preservative : n. 1. Bir müstahzarınbozulmasını önlemek için içine eklenen antiseptik; 2. Fekondasyona engelolmak için kullanılan lastik kılıflar, kaput, prezervati.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.