Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipitobasilar nedir?

occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canceration : n. Kanserleşme.


cervicocolpitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın müştere kiltihabı.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hemichromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


pharygnotherapy : n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.