Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occipito-axoid nedir?

occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


filament : n. Lif.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hemopleura : n. See: Hemothorax


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


jecur : n. Karaciğer.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.