Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipito-axoid nedir?

occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


pinta : n. Küba ve Amerika'nın Güney kısımlarında görülen ve tuhaf renk değişiklikleriyle vasıflı olan bir çeşit treponema hastalığı.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.