Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipito-axoid nedir?

occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


gastrodynia : n. See: gastralgia.


gephyrophobia : n. Köprü üzerinde veya denize (suya) yakın yerlerde yürüme korkusu.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


leukophlegmasia : n. Phlegmasia alba dolens.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


myophonia : n. Kas kasılması esnasında duyulan hafif çıkırtı sesi.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


pasta : n. See: Paste.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.


podalgia : n. ayak ağrısı.


pyococcus : n. Cerahat yapan küresel bakteri, piyokok.


saccharase : n. Sakaroz'u glükoz ve früktoz'a parçalayan enzim, invertaz, sükra, sakaraz.