Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipito-axoid nedir?

occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


cryptolith : n. Küçük kör kese (kript) içinde oluşan taş.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


tentiginous : a. 1. Aşırı cinsel arzu gösteren, şehvete düşkün; 2. Cinsel arzu uyandırıcı, şehvetli.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.


mucific : a. See: Muciferous.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.