Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occipito-atloid nedir?

occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


centriciput : n. Alın (sinciput) ile baş arka kemiği (occiput) arasında kalan baş kısmı, başın orta kısmı.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


pituitous : a. Yumurta akı kıvamında yapışkan mukus (pituita) ile ilgili; 2. Yumurta akı kıvamınad yapışkan mukus gösteren, bu nitelikte salgı ile belirgin.


pollenosis : n. Saman nezlesi.


proctocystotomy : n. Mesane taşını rektum yolu ile çıkarma ameliyesi, proktosistotomi.