Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipito-atloid nedir?

occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


irid- : pref. İris anlamına önek.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


periosteotomy : n. Periyost ameliyatı.


phlebocyssis : n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.