Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

occipito-atloid nedir?

occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


hereditary : a.See: Familial.


phrenograph : n. Diafragma hareketlerini çizelge halinde kaydeden alet, frenograf.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


neuromatous : a. Nevroma ait.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.


pyemesis : n. Cerahat kusma.