Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipito-anterior nedir?

occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


chemosynthesis : n. Canlı'da kimyasal etki ile oluşan sentez, canlı organizmasıda kimyasal reaksiyon sonucu belli bir maddenin oluşması.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


dynamometer : n. 1. Kas gücünü ölçen alet; 2. Merceğin büyütme gücünü ölçen alet.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


encephalomyelitis : n. Beyin ve omuriliğin iltihabı, ensefalomiyelit.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


gyrometer : n. Beyin gruslarını ölçmeye mahsus alet.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


lymphangioma : n. Lenfa damarlarından başlayan selim urlar, lenfanjiyom.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.