Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipito-anterior nedir?

occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonelte : n. Kemikçik.


cavity : n. Kavite, sinus, cavitas, boşluk.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


liver : n. Karaciğer.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


penicillin : n. Küf (penicillium notatum)'ten çıkarılan bir antibiyotik olup gram-positive bakterilerin üremesini meneder, penisilin.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.