Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipito- nedir?

occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hedonism : n. Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


prosectorium : n. Eğitim amacıyla kadavranın parçalara ayrıldığı yer, diseksiyon salonu.


senopia : n. Yaşlılarda görme gücünün artması.


supraocular : a. Göz küresi üstünde.