Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipito- nedir?

occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


degustation : n. Tatma


ectozoa : n. Dış parazit.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


luteotrophic : a. Corpus luteum oluşmasını uyarıcı.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


olfaction : n. Koklama (duyusu).


oothecopathy : n. Herhangi bir yumurtalık hastalığı.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


oscultation : n. Dinleme, oskültasyon (göğüs, sırt, kalb).


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.