Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitalization nedir?

occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


invalid : a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalıklı; 2. hastaya ait; 3. Hasta aam, hastalıklı kimse; 4.Çürüğe çıkarmak, hastaneye göndermek; 5. Sakatlamak, malul kılmak; 6. Hasta olmak, malul olmak, sakatlanmak, çürüğe çıkmak.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


mamillar : a. Memeciğe ait.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


plug : n. Tıkaç.


pulmogastric : n. Akciğerle mideye ait, pulmogastrik.