Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitalization nedir?

occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


dural : a. Dura mater'e ait.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


ectental : a. Ekdoderm ve endoderme ait.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


enterocolostomy : n. İncebarsak ile kolon arasında ameliyatla ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


enterolithiasis : n. barsaklarda taş bulunması hali.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


gastrectomy : n. Midenin amemliyatla çıkarılması, gastrektomi.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


locomotory : a. See: locomotive


malacotic : a. Yumuşak.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).