Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occipitalization nedir?

occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


naphthol : n. biochem. See: Betanphthol


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


pneumocyte : n. Akciğer hava keseciklerini çevreleyen epitel hücrelerinden her biri.


reposition : n. Normal durumuna koyma, normal yerine yerleştirme.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.


somnipathy : n. Uykusuzluk, somnipati uyku bozukluğu.