Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipital nedir?

occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.

occipital bone : anat. Üzerinde büyük bir delik taşıyan kafatası kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


ectoparasite : n. Konan organizmanın dış yüzeyinde yerleşerek yaşamını sürdüren asalak.


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.