Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipital nedir?

occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.

occipital bone : anat. Üzerinde büyük bir delik taşıyan kafatası kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


condensation : n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


hematotoxic : a. Kan zehirlenmesine ait, hematotoksik.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.


pestis : n. Veba. See: Plague.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


preretinal : a. Retina önünde.


pseudostoma : n. Yalancı ağız (tesbit edilmiş ve boyanmış patoloji preparasyonlarında artefakt olarak epitel hücreleri arasında meydana gelmiş birleşme noktaları).


spermaturia : n. İdrarda speramtozoidlerin bulunması, spermatüri.


succinic acid : n. biochem. Kehlibar asidi, suksin asit (COOH.CH2CH2-COOH).


thanato : pref. Ölüm.