Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occipital nedir?

occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.

occipital bone : anat. Üzerinde büyük bir delik taşıyan kafatası kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


hereditable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal.


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


subocular : a. Kısmen göze ait.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


mandible : n. Altçene (kemiği), mandibula.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


pepsigogue : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


psychopharacology : n. İlaçların akıl üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı, psikofarmakoloji.


saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


stylus : n. Stile, ucu sivri alet.