Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occipital nedir?

occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.

occipital bone : anat. Üzerinde büyük bir delik taşıyan kafatası kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


delitescence : n. 1. Hastalık belirtilerinin aniden kaybolması, derideki bir lezyon (iltihap v.s)'un sür'atle geçmesi; 2. hastalık yapan mikrobun veya zehirleyici etkenin vücuda girişinden belirtilerin meydana çıktığı ana kadar geçen zaman, kuluçka devresi, gizli devre.


epiphyseal : n. Epifiz'le ilgili.


erythroleukemia : n. kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren anemi, eritrolösemi.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hydropneumothorax : n. Pleura boşluğuna sıvı sızması ile birlikte meydana gelen pnömotoraks olayı.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hyperosmolar diabetic coma : n. Ketoz mevcut olmaksızın, yalnızca kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle meydana gelen koma.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


nature : n. Tabiat, natura.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


otocephalus : n. Otosefali gösteren hilkat garibesi.


porus : n. (pl. pori). See: pore.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


pyrenolysis : n. Hücre çekirdekçiği (nukleolus)'nin eriyip dağılması.


sac : n. Kese, torba, kese şeklinde organ, saccus.


sibling : n. Aynı anababadan olan çocuklardan biri.