Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

occipital nedir?

occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.

occipital bone : anat. Üzerinde büyük bir delik taşıyan kafatası kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitot lekeleri : Kornea kenarlarında epitel kuruması, kepek ve mikroorganizmaların üremesi ile karakterize olan bir durum.


cementogenesis : n. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması.


chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


epinephrine : n. Adrenalin.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


parencephalitis : n. Beyincik (cerebellum) iltihabı.


parapsychology : n. Telepati ve benzeri duyu ötesi olayları konu alan bilim dalı, parapsikoloji.


philoneism : n. Yeni şeylere, yeni görüş ve düşüncelere aşırı ilgi ve yakınlık gösterme, yenilik sevgisi.


phlebitis : n. Venlerin iltihabı, bir damarın iç zarının iltihabı, flebit.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


pyocnanin : n. biochem. Cerahatta bulunan mavi bir pigment.