Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipital nedir?

occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.

occipital bone : anat. Üzerinde büyük bir delik taşıyan kafatası kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


coroner : n. Sebebi bilinmeyen veya şüpheli ölüme ait soruşturmayı yürüten memur.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


flav(o) : pref. Sarı, flavus.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


uvulotomy : n. Küçük dil ameliyatı.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


melan(o) : pref. Siyah.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.


preretinal : a. Retina önünde.