Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obtusion nedir?

obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


esophagitis : n. Özofagus iltihabı, özofajit.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


frenal : a. Geme ait.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


movement : n. Hareket.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.


smallpox : n. Çiçek hastalığı.


splenocyte : n. Dalak dokusunda meydanag elen monosit.