Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obtusion nedir?

obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


cholecystangiorgaphy : n. Kontrast madde verildikte nsorna safra kesesi ve safra yollarının radyolojik olarak incelenmesi.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


menstrual : a. Aybaşına ait, adet kabilinden.


metacyesis : n. Dış gebelik.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.