Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obtusion nedir?

obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


decortication : n. Kabuğunu soyma


enteradenitis : n. Barsak mukozasındaki bezlerin iltihab4.


fibrogen : See: Fibrinogen.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


sclerocornea : n. Sklera ve koroid tabakalarının birlikte mütalaası.a. Sklera ve konjunktiva ile ilgili.