Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obtuse nedir?

obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


carotid : a.&n. 1. Baş ve boyun kannı götüren atardamara ait; 2. Şahdamara ait; 3. karotis, (arteri), carotis.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


choleraic : a. Koleraya ait.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


terminology : n. Istilahlar, terimler, terminoloji.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


organoid : a. Organ şeklinde.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


panosteitis : n. Kemiği meydana getiren bütün oluşumların beraberce iltihaplanması.


partition : n. 1. Kısımlara bölünme, kısımlara ayrılma; 2. Bölme, perde, duvar, bir oluşumu iki kısma ayıran bölme.