Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obtuse nedir?

obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


craniotabes : n. Rahitiste kafa kemiğindeg örülen yumuşama.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


pneumohyoderma : n. Derialtı dokularında hava bulunması.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.