Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obtuse nedir?

obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


diascopy : n. Deri üzerindeki lezyonların diaskop ile muyaneesi.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hypno : pref. Uyku.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


pleiochromia : n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).


polyvinylprolidine : n. biochem. lazma hacmini takviye etmek için kullanılan ve formaldehidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.


revascularization : n. Yeniden damarlanma.