Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obtuse nedir?

obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


inose : n. See: Inositol.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


myoalbumin : n. biochem. Kas dokusunda bulunan bir albümin.


nebula : n. (pl. nebulae). Göz bebeğine arız olan duman, nebula.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.