Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

obturatorius nedir?

obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


cholelith : n. Safra taşı.


clitoridis : n. Klitoris iltihabı.


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


flatfooted : a. Düztaban.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


hydatid : n. İnsan veya hayvan vücudunda bulunan ve içinde su ve ekinokok sürfesi bulunan kesecik, hidatit.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


maidism : n. See: Pellagra.


methisazone : n. Kemoterapötik ve kemoprofilaktik etkisi olan antiviral bir madde.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


narcotic : a. & n. 1. Uyuşturucu, uyutucu, 2. Uyku verici (uyuşturucu) ilaç, narkotik.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.