Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obturatorius nedir?

obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


counter : a. Ters, zıt.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


helix : n. Dış kulak kenarı, helis, helezon.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


iodic : a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot'un sebep olduğu, iyot'a bağlı.


kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.