Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obturatorius nedir?

obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


exsanguine : a. Kansız.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


lactin : n. See: lactose.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


laser beam : n. Bir çeşit ışık enerjisi.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


rhizoid : a. Kök şeklinde.


strain : n.&v. 1. Tansiyon (yüksekliği); 2. Yorgunluk; 3. Zorlama; 4. Süzmek.