Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obturator nedir?

obturator : n. Tıkaç.

obturator foramen : anat. Kalça kemiğinde bulunan, adale ve sifaklarla apatılmış durumda olan açıklık.


obturator muscle : anat. Tıkayıcı (obturator) kas, musculus obturatorius.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


drunkenness : n. Aşırı miktarda alkol alımının sebep olduğu psişik durum, alkol sarhoşluğu.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


intubation : n. 1. Boğazı tıkayan hastalıklarda boğaza tüp salma ameliyesi; 2. Mideyelastik boru sokulması, tübaj.


ischiac : n. See: ischiatic.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


ptarmus : n. Birden gelip geçen.


radiotropic : a. Işınımdan müteessir olan.


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.


salivate : v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tükürük salgılamak; 2. Bol tükürük çıkarttırmak, tükürük salgılattırmak.


sarcoendothelioma : n. See: Synovioma.