Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obturator nedir?

obturator : n. Tıkaç.

obturator foramen : anat. Kalça kemiğinde bulunan, adale ve sifaklarla apatılmış durumda olan açıklık.


obturator muscle : anat. Tıkayıcı (obturator) kas, musculus obturatorius.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


multigravida : n. Üç veya daha fazla doğum yapan kadın.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


nevus : n. Ben.


operator : n. Cerrah, operatör.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.


seromembranou : a. Hem seröz hem de zarsı olan.


splenopancreatic : a. Dalak ve pankreasa ait.