Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obturator nedir?

obturator : n. Tıkaç.

obturator foramen : anat. Kalça kemiğinde bulunan, adale ve sifaklarla apatılmış durumda olan açıklık.


obturator muscle : anat. Tıkayıcı (obturator) kas, musculus obturatorius.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


cheilosis : n. Özellikle riboflavien eksikliğine bağlı olarak gelişen dudak köşelerinin çatlayıp yarılmasıyla belirgin durum.


cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


marasmic : n. See: Marantic.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


pharmaceutic(al) : a. Eczacılığa ait, ilaç kullanışına ait ispençiyari, ecza (ilaç) ile ilgili.


refrigerant : a. Ateşi ve susuzluğu gideren.