Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obturator nedir?

obturator : n. Tıkaç.

obturator foramen : anat. Kalça kemiğinde bulunan, adale ve sifaklarla apatılmış durumda olan açıklık.


obturator muscle : anat. Tıkayıcı (obturator) kas, musculus obturatorius.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


friable : a. Koay ufalanır.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


histology : n. Mikroskopik anatomi,histoloji, dokubilim, histologia.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


metratrophia : n. Uterus atrofisi, metratrofi.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


myelo-encephalitis : n. Beyin ve omurilik iltihabı, miyeloensefalit.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.