Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obturation nedir?

obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


cadmium : n. biochem. Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı 112.41 olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


movable : a. Müteharrik.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


parachromatin : n. Nüve plazması içinde (i) şeklinde iplikçikler yapan kısım.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


sialadenoncus : n. Tükrük (salya) bezi tümörü.