Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obtundent nedir?

obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


bursectomy : n. Burs'un ameliyatla çıkarılması, bursektomi.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


maturity : n. Olgunluk hali.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


prootic : a. Kulakönü, kulağın önünde bulunan.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


salt : v.&n. biochem. Tuz katarak çöktürmek, tuz, madentuzu, pl. Müshil tuzu.


sodomy : n. Lütilik, gulamparelik, rektum yolu ile cinsel temas.


splenoma : n. Dalak tümörü, splenom.n. Dalak dokusunu yokeden lizin.