Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obtundent nedir?

obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


left-handed : a. Solak.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nephelopia : n. Bulanık görme.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


restorative : n. Ayıltıcı ilaç, kuvvet ilacı, mukavvi.