Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obtund nedir?

obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hydrargyrum : n. biochem. See: Mercury.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


kibe : n. see: Chilblain.


kinotoxin : n. biochem. Yorgunluktan meydana gelen bir toksin.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


noncellular : a. Yapısında hücre bulunmayan, hücresiz.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


patellapexy : n. dizkapağının femurun alt ucuna cerrahi tesbiti.