Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

obstruent nedir?

obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hemifacial : a. Yüzün tek tarafında (yarısında) duyulan veya olan.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


occiput : n. Artkafa, oksiptu.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.