Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obstruent nedir?

obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hydrocenosis : n. Toplanan sıvı boşaltma.


immunosupressive : a. Bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasına engel olan.


isolysis : n. Hayvan eritrositlerinin aynı türden diğer bir hayvan kanıyla karşılaştığı zaman, izolizin etkisiyle hemoliz oluşu.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


piarrhemia : n. See: Lipemia.