Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obstruent nedir?

obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


cola : n. Kola.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


fracture : n. Kırık, fraktür.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


neurodermatosis : n. Sinir kaynaklı dermatoz.


neurosome : n. Sinir hücresi cismi, nevroso.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


ovate : a. See: oval.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


sububeres : n. Annesini emmekte olan süt çocuğu.