Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

obstruction nedir?

obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hysterotrachelorrhaphy : n. Serviks uteri yırtığında yırtık kenarları kesit halinde çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


pot : n. Kalp.


prediabetes : n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif diyabet.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


rectitic : a. Rektite ait.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.


sudoriparous : a. terletici.