Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obstruction nedir?

obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


cholecyanin : n. biochem. See: Bilicyanine.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


multiglandular : a.Çok guddeli.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


phagomania : n. Aşırı derecede yemek yeme arzusu, yemeğe karşı duyulan anormal iştah, oburluk, fagomani.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.


retro-uterine : a. rahim (uterus) ardı.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.


seborrheic : a. 1. Sebore ile ilgili; 2. Sebore gösteren, sebore ile belirgin;3. Sebore'ye benzeyen,sebore'yi andıran.


syhyrectomy : n. Çekiç kemiği (malleus)'ni çıkarma ameliyatı.