Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obstruction nedir?

obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.