Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obstruction nedir?

obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


flufenamic acid : n. Steroid yapısında olmayan, anti-enflamatuvar antipiretik bir ağrı kesici madde.


guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.


horripilation : n. Tüylerin ürpermesi.


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


osteodiastasis : n. 1. Uzun kemikte epifiz'in metafiz'den ayrılamsı; 2. İki komşu kemik arasının açılması, iki bitişik kemiğin birbirinden ayrılması.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


photogen : n. 1. Işıldama niteliği gösteren bakteri de bu parıltıyı yapan madde; 2. Parıltı veren bakteri, fotobakteri.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.


skiascope : n. 1. Gözbbeği üzerindeki gölge ve ışıkları muayene ederek gözün vaziyetini anlamak için kullanılan ihaz; 2. Radyoskopi cihazı, flöroskop.


superimposition : n. Üst üste konulma, üst üste gelme.