Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obstipation nedir?

obstipation : n. See: constipation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


ethambutol : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


medicochirurgic : a. see: medicochirurgical.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.