Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obstipation nedir?

obstipation : n. See: constipation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


orchi(o)- : pref. See: Testis.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


pantophobia : n. See: panophobia.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


phlebolith : n. Ven taşı.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.