Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obstipation nedir?

obstipation : n. See: constipation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


chemotherapeutic : a. 1. Hastalık yapıcı mikro-organizmalar üzerinde öldürücü veya onların üremelerini durdurucu etkiye sahip kimyasal madde, kimyasal ilaç; 2. Kemoterapi ile ilgili.


choking : n. Boğulma, tıkanma.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


discography : n. Radyo-opak hale getirildikten sonra çekilen intervertebral disk filmi.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


obitus : n. Ölüm.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


polythiazide : n. Diüretik.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


revive : v. Canlandırmak, canlanmak.