Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obstipation nedir?

obstipation : n. See: constipation.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


glaucomatous : a. Klokomlu.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


neurologist : n. see: Nerve specialist.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


poikilocythemia : n. see. Poikilocytosis


polypathia : n. Aynı zamanda bir çok hastalıkları olma, birçok hastalıkların bir arada oluşu, polipati.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.


riboflavin : n. biochem. B2 vitamini, sarı bilüri toz (C17H20N4O6).


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.