Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obstinate nedir?

obstinate : a. Tedaviye inat eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


colocolostomy : n. Kolon'un iki ayrı bölümünün ağız ağıza birbirine dikilmesi.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


deciduoma : n. Düşük veya doğumu takiben uterus duvarında kalan desidüa artıklarından hiperplazi suretiyle gelişen tümör, desidüom.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


industrial disease : n. Zararlı olduğu bilinen sanayi ile ilgili maddelere maruz kalınmasıdan ötürü meydana çıkan meslekle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


opaqueness : n. Donukluk.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.