Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

obstinacy nedir?

obstinacy : n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


fibular : a. Fibulaya ait.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


perichoroidal : a. Koroidi saran.