Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obstetrics nedir?

obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


diamorphine : n. Eroin, bir morfin türevi.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


dystrophia : n.See: Dystrophy.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


lacunule : n. Lakunacık.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


isomorphic : a. Aynı şekli gösteren, eş şekilli, izomorf.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


pituita : n. Balgam, sümük.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


proctodeum : n. Embriyonda ilkel anus.


santonism : n. Aşırı santonin alımına bağlı zehirlenme, santonin zehirlenmesi.


section : n. 1. Kesme; 2. Kesit, sectio.