Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obstetrics nedir?

obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hologastroschisis : n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.


peritrichal : a. Üzeri kamçı şeklinde uzantılar veya titrek tüylerle örtülü (bakteri veya hücre hakkında).


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.