Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obstetrics nedir?

obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


picorna virus : n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.


plexor : n. Perküsoyn çekici, pleksor.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.


syndectomy : n. Kornea'yı çevreleyen konjunktiva'dan halka şeklinde şerit çıkarılması, pannus'u tedavi için uygulanan bir ameliyat şekli ,sindektomi.


trichophytobezoar : n. Mide veya barsakta yutulan saç telleri ve besin lifleri karışımından oluşmuş sert kitle.


vermix : n. Apandis.