Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obstetrician nedir?

obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


flank : n. Böğür.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


mentism : n. Zihinde, istemdışı davranışlı olarak hayaler oluşması hali.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


parasthenia : n. Ogranik dokunun anormal fonksiyonu, parasteni.


receipt : n. Reçete.