Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obstetrician nedir?

obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hyperketonuria : n. İdrarda keton fazlalığı.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


manus : n. El.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


optomeninx : n. Retina.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.