Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obstetrician nedir?

obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


enteron : n. Barsak


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


homogenesis : n. Nesilden nesile aynı şekilde meydanagelen üreme, homojenez.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


melanogen : Melanin öncüsü renksiz madde, melanojen.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.