Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obstetrical nedir?

obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


charcot's : n. İleri derecede tabes dorsalis veya syringomyelia vakaları ile birlikte görülen, bir eklemin tam anlamıyla düzensiz şekilde hareket etmesi hali.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


tension : n. Gergenlik, damarlar içinde dolaşan kanın duvara yaptığı baskı, tansiyon.


gynoplasty : n. Kadın üreme organları üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


pebrine : n. İpek böceklerinin sebep olduğu bir hastalık.