Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obstetrical nedir?

obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


mouth : n. Ağız, os.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


odont : a. Dişlek.


oxyiodide : n. biochem.Oksijen ve iyotla birleşmiş bir element veya radikal.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


septotomy : n. Burun bölmesi ameliyatı, septotomi.


seroculture : n. Kan serumundan bakteri üretmek için yapılan kültür.


soothe : v. Yatıştırmak, teskin etmek, hafifletmek (ağrı veya acıyı).