Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obstetrical nedir?

obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


pilleus : n. See: Pileus.


psorophthalmia : n. Göz kapağı serbest kenarlarının ülserleşme ile belirgin iltihabı.