Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obstetric nedir?

obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


compression : n. Kompresiyon, alveol ve diş kavislerinin darlaşmış olması ile vasıflı olup: 2. Solunum yolları tıkanıklığı dolayısıyle ağız içinde menfi dıştan normal atmosfer tazyiki; 2. Ağızla solunum dolayısıyle yüz kaslarının kasılması ve sonucu alveol ve diş kavislerine tazyik yapması.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


geromorphism : n. Erken yaşlılık, erken ihtiyarlama, jeromorfizm.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


mucinemia : n. Kanda müsin bulunuşu, müsinemi.