Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obstetric nedir?

obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


cream : n. Kaymak.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


schistothorax : n. Göğüs (kemiği) nin yarık olması ile müterafık gelişim anomalisi.


scopophobia : n. Başkası tarafından seyredilmekten aşırı korkma.


secrete : v. İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak.


seminormal : a. Yarı normal (eriyiğin yoğunluğu hakkında).


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.