Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obstetric nedir?

obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hypsophobia : n. Yüksek yerlerden korkma, marazi yükseklik korkusu, hipsofobi.


ileum : n. ince barsağın son bölümü, ileum


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


leproma : n. Cüzzamlı tümör veya şiş.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


migration : n. Bir yerden diğer yere gitme veya geçme, göç etme.


myringa : n. Timpan zarı.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


oviform : a. See: Oval.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


protective : a. Koruyucu.


psychoallergy : n. Bazı şeylere karşı ruhsal açıdan hassasiet belirmesi, kişinin belli şahıslara, belli kavram veya görüşlere aşırı duyarlılık göstermesi hali.


retinaculum : n. (pl. retinacula). Kiriş yayıntısı, retinakulum.


sitophobia : n. Yemekten korkma hastalığı, marazi yemek korkusu, sitofobi.


tarsorrhaphy : n. Tarsus kıkırdağının dikilmesi.