Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obstetric nedir?

obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorea : n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).


delirium : n. Bilincin kaybolması, (epilepsi histeri v en çok zehirlenmelerde ve yüksek ateşli hastalıklarda, paranoya ve diğer akıl hastalıklarında görülür).


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


epiglottitis : n. Epiglot iltihabı, epiglotid.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).