Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obsolete nedir?

obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


hemosiderosis : n. Dokularda demir birikmes.i


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


milk : n. Süt.


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


ore : n. Maden cevheri.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


panhysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, boyun, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


prodromal : a. İlk araza ai.


psychonosology : n. Akıl hastalıklarını inceleyen bilim, akliye ilmi, psikonozoloji.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.