Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obsolete nedir?

obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellous : a. Bünyesi sünger gibi olan.


cacophony : n. 1. Anormal ses; 2. Ahenksizlik, kakofoni.


calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


chyle : n. Barsaklara dökülen beyaz bir sıvı, kilus, chylus.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


decidua : n. dış amniyon zarı.


deflexion : n. Büküm yeri, dirsek noktası, sapma, eğrilme, deviyasyon, defleksiyon.


diaper : n. Bebek bezi.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.