Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obsolete nedir?

obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


geophagia : n. See: geophagism.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).


radionecrosis : n. Işınıma maruz kalan dokunun ölmesi, radyonekroz.