Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obsolete nedir?

obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceratitis : n. Kornea iltihabı.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


coleitis : n. Vagina iltihabı.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


epistaxis : n. burun kanaması.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


grip : n. Grip hastalıı.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


incipient : a. Başlayan.


levorotation : n. Sola dönme, sola çevirme veya çevrilme.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


ossicle : n. Kemikçik, ortakulağın küçük kemiklerinden biri, ossiculum.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.


semis : adv. Yarı (m).


spherometer : n. Küresel yüzeylerin kıvrıntılarını ölçmeğe yarayan alet, sferometre.