Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obsolete nedir?

obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


degustation : n. Tatma


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


myc(o) : pref. Mantar.


omphaloenteric : a. Göbek ve barsaklarla ilgili.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.