Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obsolescent nedir?

obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


deric : a. Ektoderme ait.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


inflatable : a. Hava veya sıvı ile şişebilen, bu şekilde şişirilebilen.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


myelopoiesis : n. İlik veya miyelosit oluşumu.


otocephaly : n. Fetüs başında alt çenenin gelişmemesi, kulakların aşağıda birbiriyle birleşmesi ile belirgin anomali, otosefali.