Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obsolescent nedir?

obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


chronometry : n. Zamanın, kronometre aracılığıyla ölçülmesi.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


exospore : n. Organizmanın uç kısmında tomurcuklanma şeklinde oluşan üreme ile ilgili olmayan spor, nonseksüel spor.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


glacial : a. biochem. Buza benzer.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


propylene glycol : n. biochem. Gliserine benzeyen, renksiz lüzuci sıvı (C3H8O2).