Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

obsolescent nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

obsolescent : a. Eskimeket olan, nadir kullanılan (terim v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulotoxic : n. 1. Hücre toksinlerinin sebep olduğu, hücre toksinlerine bağlı; 2. Hücreler için toksik etki gösteren, hücreye zararlı.


clubfoot : n. Yumru ayak.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


oothecopathy : n. Herhangi bir yumurtalık hastalığı.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.