Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obsolescence nedir?

obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chromophile : n. See: Chromophil.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


hereditary : a.See: Familial.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


misogamy : n. İzdivaçtan nefret, evlenmeye karşı duyulan marazi nefret, miozgami.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


poples : n. Dizardı.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


ramus : n. (pl. rami). Dal (sinir, ven veya arter).


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.


reproduce : v. Doğurmak, yavru meydana getirmek.


sarsaparilla : n. İlaç saparnası "Saparna" adlı bitkinin ilaç için kullanılan kökü.