Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obsolescence nedir?

obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


feminization : n. Dişilik vasıflarının gelişimi, kadınlaşma, dişileşme.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


hypothalamus : n. Hipotalamus


hysterurysis : n. Rahim ağzı ve servikal kanalın genişletilmesi.


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


opalescent : a. Opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.