Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obsolescence nedir?

obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferol : n. biochem. Ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O).


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


polysarcia : n. Vücutta yağ dokusunun artışı, şişmanlık.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.