Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obsidional nedir?

obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


bronchomotor : n. 1. Bronş ve bronşiyollerde çap değişikliğine sebep olan (daralma veya genişleme gibi); 2. Bronş veya bronşiyollerde çap değişikliği yapan ilaç.


calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


cystolutein : n. biochem. Yumurtalık kistlerinden çıkarılan sarı pigment.


distillation : n. Bir sıvıyı önce buhar haline getirmek ve sonra soğutarak yeniden sıvı haline getirerek temizlemek.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


terato : pref. Ucube, teras.


hepatocolic : a. Karaciğer ve kalın barsağa ait.


hypothalamus : n. Hipotalamus


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


linolenic acid : n. Doymamış temel bir yağ asidi.


lumboinguinal : a. Bel ve kasıkla ilgili.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


outbreeding : n. Birbiriyle ilgisi olmayan iki canlının birleştirilmesi.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


sarcocyte : n. Protozoid ektoplazmalarının orta tabakası.