Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obsidional nedir?

obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillary : a. Kılcal, kıl gibi, kapiler, capillaris.


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


cubital : a. Ön kola ait, dirseğe ait, cubitalis


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


hematologist : n. Hematolog.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


myotatic : a. Miyotaza ait.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


polymorphonuclear : a. 1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli; 2. Parçalı çekirdekli lökosit.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.