Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obsidional nedir?

obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


bloodletting : n. Damardan kan alma, akn çekme, kan çıkarma.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


gastroenteroptosis : n. mideve barsakların aşağı düşmesi (sarkması).


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


jaundiced : a. Sarılıklı.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


lipoma : n. Yağ dokusu tümörü, lipom.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


paragenetic : n. Melez.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.