Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obsessive nedir?

obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


Meig's Syndrome : n. Hyidroperitoneum ve hydroothorax ile birlikteg örülen selim huylu solid ovarium tümörü.


paleness : n. Renk solukluğu, palor. (Derideki damarların konstriksiyonundanileri gelir).


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


parent : n. Anne veya baba.


pododynia : n. Ayak ağrısı.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


pregnant : a. Gebe, hamile.