Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obsessive nedir?

obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


subdural : a. Dura (Dura mater) altında bulunan, subduralis.


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.