Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obsessive nedir?

obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


miopragia : n. Fonksyionel faaliyetin azalması.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.