Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obsessive nedir?

obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotrophic : a. Yaşamı için gerekli enerjiyi, özellikle karbon ihtiyacını organik maddelerden temin eden, kemoheterotrofik (bakteri hakkında).


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


excavator : n. 1. Nekrotik dokuları kazımada kullanılan kasık şeklinde cerrahi aleti; 2. Dişte çürümüş kısmı kazıyıp çıkarma ve dolgu için temiz boşluk oluşturmada kullanılan dişçi aleti.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


phthisis : n. Verem, ftizi.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


prolymphocyte : n. Lenfoblast ile lenfosit arasındaki kademelerde bulunan hücrlere verilen genel ad, prolenfosit.


proteolipin : n. biochem. Bir protein grubuna sahip bileşik lipid.


resectable : a. Ameliyatla çıkarılabilir.