Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obsessive nedir?

obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


myopathic : a. Miyopatiye ait.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


optimism : n. İyimserilk.