Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obsession nedir?

obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


ceratalgia : n. Kornea ağrısı.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


fraenum : n. Bir organın hareketlerini kontrol eden veya sınırlayan bir zar parçası.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


histoplasma : n. Bir mantar türü,histoplam.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


oophagia, oophagy : n. Yumurta yeme.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.