Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obsession nedir?

obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


dacryocystography : n. Kontrast madde ile doldurulduktan sonra gözyaşı boşaltım aygıtının radyolojik olarak incelenmesi.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


expectorate : n. Balgam çıkarmak.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


glycinuria : n. İdrarda glisin çıkarılması.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hematoblast : n. kandaki zerrelerden daha küçük renksiz küreciklerden biri, kan plaketleri.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


matrix : n. (pl. matrices or matrixes). 1. Rahim, dölyatağı; 2. Hücreler arasında bulunan madde.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


myo : pref. Adale, kas.