Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obsession nedir?

obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


foliate : a. Yapraksı, foliatus.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


hemat : n. pref. Kan.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.