Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obsession nedir?

obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


center : n. Merkez


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


hydrotherapeutic : a. Hidroterapiye ait.


irideremia : n. İris yokluğu.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


nicotined : a. Nikotinli.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


schistomelus : n. Yarık kol ve bacakları olan ucube.


septuplet : n. Bir arada doğan yedi çocuktan biri, yediz.


skia : pref. Gölge (özellikle röntgen ışınları tarafından meydanag etirilen).


spavin : n. At ayağında oynak yerin şişmesi.