Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

observerscope nedir?

observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


blepharon : n. Göz kapağı.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


myotic : a. Miyozise ait.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


permeability : n. Geçirgenlik, nüfuz ettirme yeteneği dokuların içlerinden bir maddeyi geçirme hassası, permeabilite.


pin : n. Toplu iğne.


rectococcypexia : n. See:Rectococcypexy.


refracture : n. Kırık kemikuçlarının hatalı kaynaşamsını takiben aynı kısımda yeniden kırık meydana gelmesi.