Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

observerscope nedir?

observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


protozoon : n. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


purin(e) : n. biochem. Asit üriğin esas cevheri, pürin (C5H4N4).


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.