Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

observerscope nedir?

observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


hammer : n. See: Malleus.


hematochromatosis. : n. Dokuların kan pigmenti ile boyanması


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


myotic : a. Miyozise ait.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


priapism : n. 1.Şehvet düşkünlüğü; 2. Penisin cinsel zevkbulunmaksızındevamlı ereksiyonu, priapizm.


pseudoamenorrhea : n. 1. Adet kanının dışarı akamaması ile belirgin amenore (Servikal kanalın, vagina'nın veya kızlık zarının kapalı oluşu nedeniyle adet kanı uterus vya vagina'da toplanır).


salpingogram : n. Uterus içine, tubalara yayılacak şekilde bir kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.