Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


citrulline : n. biochem. İlk defa karpuzdan elde edilen bir aminoasid.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


scaphocephalic : a. Kayık şeklinde kafası olan, kayık kafalı, skafosefal.


scurvy : n. See: Scorbutus.


spermatemphraxis : n. Sperma yolunda tıkanıklık.