Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


fermentum : n. Maya.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


filaceous : a. Lifli, liflerden ibaret.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


pedion : n. Ayak tabanı


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.