Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


diestrus : n. Çiftleşme mevsimined memeli dişisinin gösterdiği kızışma devreleri arasında, cinsel aktivitede durgunluk ile belirgin kısa süre.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


fetalism : n. Fetal gelişim devresine has bazı oluşum veya özelliklerin doğumdan sonraki gelişme devresinde, değişmeksizin kalması.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.


prerectal : a. Rektum önünde.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


pyorrhea : n. (Özellikle diş etinde) irin akması, bol cerahat akması, piyore.


retrogressive : a. Gerileyci.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


seropositive : a. Serolojik test sonucu pozitif olan, serolojik reaksiyon gösteren.


staphyl(o)- : pref. 1. Üzüm salkımışeklinde; 2. Küçükdil, dilcik, uvula.


supracerebellar : a. Beyinciğin üst yüzeyinde bulunan.


thyroid : a. Kalkansı, tiroid.