Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


dossil : n. Yara fitili.


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


saccharum : n. biochem. Şeker.


soma : n. Vücut, beden