Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharon : n. Göz kapağı.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


medullization : n. Kemikte ilik boşluğunun çok büyümesi.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


nelaton's line : n. Spine iliaca anterior superi ile tuber ischii'yi birleştirdiği farzolunan hayali çizgi.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


plurigravida : n. See: Multigravida.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


prothrombin : n. Kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında amil olan madde.


rachicentesis : n. Araknoidaltı boşluğu delerek sıvı çekme.