Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursolith : n. Burs taşı.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


hernial : a. Fıtıklı.


lacus : n. Göl.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hilar : n. Hilusa ait.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


lienorenal : a. Dalakla böbreğe ait.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


pithecoid : a. Maymuna benzer, maymunsu.


retrodeviation : n. Arkaya doğru çarpıklık.


retroplasia : n. Bir hücrenin daha ilkel bir şekle dönmesi, retroplazi.


scorbutic(al) : a. İskorbüte ait.