Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


choledochogastrostomy : n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.


epididymal : a. Epididime ait.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


loin : n. Bel, lumbus.


mesanterium : n. Mesarika: Peritonun barsakları karın duvarına asan parçası, mezanteryom.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


olulectomy : n. See: Ulectomy.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.