Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oblongata nedir?

oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.

Medulla oblongata : Soğanilik, bulbus.


oblongatal : a. Soğaniliğe ait.


obmutescence : n. Sesini kaybetme, sessizlik.


obnubilation : n. Zihnin bulanık hali, zihin bulanıklığı.


observation : n. Müşahede.


Under observation : Müşahede altında.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


centrosome : n. Hücrede çekirdek yakınında yerleşmiş, sentroplazma adı verilen farklılaşmış protoplazma kitlesi içinde bir veya iki adet sentriol (centriole) ihtiva eden küçük oluşum, sentrozom.


ceratitis : n. Kornea iltihabı.


curvature : n. Eğrilik, curvatura.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


lithotritist : n. Taşı kırarak çıkaran cerrah.


male : a.&n. Erkek.


myelorrhaphy : n. Omuriliğin dikilmesi, miyelorafi.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


phenmetrazine hydrochloride : n. İştah kesici.


protraction : n. 1. Öne doğru uzanma, ileriye doğru çıkıntı gösterme; 2. Üst veya alt çene dişlerinin, normale oranla ileriye doğru çıkıntı göstermesi hali.


pyopneumoperitonitis : n. Periton boşluğnuda cerahat ve gaz toplanmasının eşlik ettiği peritonit.