Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

obliviscence nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

obliviscence : n. Unutkanlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


dyschezia : n. Zor veya ağrılı defekasyon.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


isochronous : a. See: isochronic.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


myo-edema : n. Kas ödemi.


nelaton's line : n. Spine iliaca anterior superi ile tuber ischii'yi birleştirdiği farzolunan hayali çizgi.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


pawlik's grip : n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.


phallectomy : n. Penis ampütasyonu, falektomi.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


psychasthenia : n. Ruhi veya akli zafiyet, psikasteni.


sialoadenectomy : n. Salya bezinin kesilerek çıkarılması.