Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obliviscence nedir?

obliviscence : n. Unutkanlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


cophosis : n. İşitme arazı.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


expectorative : a. Balgam söktürücü.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


phoria : n. Bir göz kapatıldığı zaman diğer gözün görme ekseninin sapması.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


rectosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoid kolonun birlikte çıkarılması.


sericeps : n. Fetüsün başını çekmeye yarayan ipek torba.