Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oblivious nedir?

oblivious : a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık yapıcı, unutkanlığa sebep olucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


dysmnesia : n. 1. Hafıza zayıflığı, hatırda tutma yeteneğininazalması, unutkanlık; 2. Hafıza bozukluğu, bellekteki olayları birbirine karıştırarak hatırlama.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


perocephalus : n. Başı şekilsiz olan fetüs.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


pseudacousma : n. Seslerin nitelik veya tınısında değişikliklere sebep olan işitme bozukluğu.


sclerophthalmia : n. Skleranın kornea üzerine yapışması.


seminologic : a. See: Symptomatic.


squili : n. 1. Adasoğanı; 2. Adasoğanalrının kurutulmuş dilimlerinden yapılan ilaç (kalb hastalıklarında kullanılır).