Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oblivious nedir?

oblivious : a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık yapıcı, unutkanlığa sebep olucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


epitrochlear : n. Humerus iç kondili (epitrochlea) ile ilgili.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.