Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oblivious nedir?

oblivious : a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık yapıcı, unutkanlığa sebep olucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conductivity : n. İletkenlik


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


gluside : n. See: Saccharin.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


histoblast : n. Doku hücresi.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


papillomatosis : n. Epitel tabakası yüzeyinde çok sayıda papillom oluşması.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


quinidine : n. biochem. Kinidin, chincona bitkilerinden elde edilen bir alkaloid (kalb aritmilerinde kullanılır).