Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obliteration nedir?

obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


deglutition : n. Yutma.


flatus : n. 1. Hafif yel; 2. Mide veya karında gaz.


guanethidine : n. Hipotansif etkili bir sempatik bloker.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


measles : n. Kızamık, morbili.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


pachycephalous : a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2. Pakisefali gösteren.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.