Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obliteration nedir?

obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


income : n. Vücuda giren gıda.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


phosphate : n. biochem. Asid fosforik tuzu, fosfat.


rhizodontropy : n. Bir diş köküne suni kron tesbit edilmesi.