Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obliquity nedir?

obliquity : n. Eğiklik, meyil.

Litzmann's obliquity : Litzmann eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün semfiz pubis'e yaklaşması, dolayısıyla arka paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturması, arka paryetal prezentasyon, posterior asinkilitizm;


Nagele's obliquity : Nagele eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün sakral promontoryum'a yaklaşması, dolayısıyla ön paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturuşu, ön paryetal prezantasyon, anterior asinklitizm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


eduction : n. Narkoz almış hastayı tekrar normal durumuna getirme, genel anestezi'den sonra hastayı ayıltma.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


impatency : n. Kapanıklık, tıkanıklık.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


mineralocorticoid : n. Vücudun madeni metabolizmasına tesir eden böbreküstü korteksinin salgısı.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


neopathy : n. Yeni hastalık, neopati.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


pollex : n. (pl. Pollicis). El başparmağı.


rectocele : n. Rektumun vagina içine fıtık yapması.


retronasal : a. Burun ardı (arka kısmı)'na ait.


shiver : n. & v. 1. Soğukveya korku nedenile, deri kaslarının istemdışı kasılma ve seğirmesine bağlı olarak meydana gelen titreme hali, titreme; 2. Soğuk veya korku nedeniyle titremek.