Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obliquity nedir?

obliquity : n. Eğiklik, meyil.

Litzmann's obliquity : Litzmann eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün semfiz pubis'e yaklaşması, dolayısıyla arka paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturması, arka paryetal prezentasyon, posterior asinkilitizm;


Nagele's obliquity : Nagele eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün sakral promontoryum'a yaklaşması, dolayısıyla ön paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturuşu, ön paryetal prezantasyon, anterior asinklitizm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


choleic : a. Safraya ait.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


hypochondriac : a. & n. 1. Merak hastalığına tutulmuş 2. Hipokondriye ait; 3. Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar).


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


irideremia : n. İris yokluğu.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


lithous : a. Taşa ait.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.