Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

obliquity nedir?

obliquity : n. Eğiklik, meyil.

Litzmann's obliquity : Litzmann eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün semfiz pubis'e yaklaşması, dolayısıyla arka paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturması, arka paryetal prezentasyon, posterior asinkilitizm;


Nagele's obliquity : Nagele eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün sakral promontoryum'a yaklaşması, dolayısıyla ön paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturuşu, ön paryetal prezantasyon, anterior asinklitizm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carious : a. Kemikleri veya dişleri çürümü.


conductivity : n. İletkenlik


corium : n. See: Cutis.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


fibromyectomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyektomi.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


pill : n. 1. Küçük yuvarlak ilaç, hap; 2.Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan ilaç, oral kontraseptif.


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.