Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obliquity nedir?

obliquity : n. Eğiklik, meyil.

Litzmann's obliquity : Litzmann eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün semfiz pubis'e yaklaşması, dolayısıyla arka paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturması, arka paryetal prezentasyon, posterior asinkilitizm;


Nagele's obliquity : Nagele eğikliği, pelvis girimindeki fetüs başında sagittal sütür'ün sakral promontoryum'a yaklaşması, dolayısıyla ön paryetal kemiğin pelvis boşluğunda öncü (prezente) kısmı oluşturuşu, ön paryetal prezantasyon, anterior asinklitizm.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


convalescence : n. Nekahat, iyileşme, konvalesans.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


malacosis : n. See: Malacia.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.