Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obliquimeter nedir?

obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


kinetogenic : a. Hareki, hareket meydana getiren, hareketli.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


menorrhagia : n. Adet kanamasının normalden fazla olması, aşırı mensturasyon, menoraji.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


multilobate : a. See: Multilobar.


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


nosocomium : n. Hastane.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


phalangeal : a. Falanksa ait.