Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obliquimeter nedir?

obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


dentinoma : n. Diş tümörü, diş dokusu (dentin)'ndan gelişen tümör.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.