Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obliquimeter nedir?

obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hematosalpinx : n. Salpenkste aybaşı kanı toplanması.


hepatocolic : a. Karaciğer ve kalın barsağa ait.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


hypoproteinemia : n. Kanda protein noksanlığı.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


pancreaticoduodenal : a. Pankreas ve duodenuma ait.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.