Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obliquimeter nedir?

obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


exstrophy : n. Bir organın içinin dışa dönmesi (idrar kesesi gibi).


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


gullet : n. 1. Yemek borusu, özofagus; 2. Yutak, farenks, gırtlak.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


holmium : n. biochem. Ho sembolü ile bilinen atom no:67 ve atom ağırılğı: 164.94 olan kimyasal element.


intralobar : a. Lob içi, lob içinde.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


macrosis : n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme, hacımca aşırı artma.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


nosohemia : n. Herhangi bir kan hastalığı, nozohemi.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.