Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oblique nedir?

oblique : a. Eğik, meyilli, mail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


cordopexy : n. Yerinden kaymış kordon şeklinde organ veya oluşumun, askıya alınmak suretiyle eski yerine getirilmesi.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


foraminous, foraminated : a. Delikli.


terebene : n. biochem. Terebentin yağındaki hidrokarbonların karışımı olup, antiseptik ve balgam söktürücüdür.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


insect : n. Böcek, haşere.


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


malaria : n. Malarya, sıtma.


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


pyodermatitis : n. Piyojen enfeksiyondan ileri gelen cilt iltihabı, piyodermatit.


pyohemothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve kan toplanması.