Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oblique nedir?

oblique : a. Eğik, meyilli, mail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


elongated : a. Uzamış, uzun.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


osteodermatous : a. Deride kemikleşme ile belirli.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


pepsis : n. Hazım.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


scrotal : a. Skrotuma ait, scrotalis.


spondylalgia : n. Omurga ağrısı, spondilalji.


sternomastoid : a. Gğüs kemiği, köprücük kemiği ve mastoid çıkıntıya ait.


tetanism : n. devamlı kasılma, tonik kasılma.