Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oblique nedir?

oblique : a. Eğik, meyilli, mail.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


gelatinize : v. 1. Jelatin haline dönüştürmek, 2. Jelatin haline dönüşmek.


geophagism : n. See: geophagy.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


protriptyline : n. Antidepresan.