Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

obligatory nedir?

obligatory : a. Zorunlu, mecburi.

obligatory parasite : Parazit olarak yaşamak zorunda olan, asalaklıktan başka yaşama imkanı bulamayan.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


endocranitis : a. Kafatasının iç yüzeyi (dura mater)'nin iltihabı, endokranit.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


inoperable : a. Ameliyata elverişil olmayan.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


leucorrhea : n. Kadınlarda olan beyaz akıntı, lökore.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


mastication : n. Çiğneme.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


orthuria : n. Normal işeme.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.