Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obligatory nedir?

obligatory : a. Zorunlu, mecburi.

obligatory parasite : Parazit olarak yaşamak zorunda olan, asalaklıktan başka yaşama imkanı bulamayan.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


granuloplastic : a. Granül oluşan.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


intestine : n. Barsak, intestinum.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


microscope : n. Mikroskop.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.


pseudoganglion : n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.