Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obligate nedir?

obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


hepaticoduodenostomy : n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


menses : n. See: menstruation.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


retrospection : n. Devamlı olarak maziyi hatırlama, zihnin sabit fikir halinde geçmiş şeyler üzerinde durması, retrospeksiyon.


syrigmus : n. Kulaklarda hissedilen çınlama sesi


tay-sachs's disease : n. Yağ metabolizmasında mevcut bir bozukluk nedeniyle, cerebral lipodosis şeklinde meydana gelen bir hastalık.