Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

obligate nedir?

obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


gibbous : a. Kambur


phylactic : a. Filaksiye ait.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


lochiometritis : n. Doğumdan ileri gelen rahim (uterus) iltihabı, lohusalık humması.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


polyphrasia : n. Marazi çok ve çabuk konuşma hali, polifrazi.


racial : a. Irki.


roentgen rays : Röntgen ışınalrı; Vücudun yumuşak kısımlarından geçen son derece kısa dalgalı ışınlar.