Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obligate nedir?

obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


fructus : n. See:fruit.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


hemase : n. Kanda bulunan bir enzim.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


myotatic : a. Miyotaza ait.


nucleopetal : a. Nüveye giden.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


orbito- : pref. Göz çkuruu anlamına önek.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


pole : n. Kutup, polus.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


pyretology : n. Ateşli hastalıkları inceleyen bilim, piretoloji.


sarcomagenesis : n. Sarkom oluşumu.


sphenoparietal : a. Sfenoid ve paryetal kemiklerle ilgili.