Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

objective nedir?

objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).

objective signs : Hastanın şikayetçi bulunduğu semptomlar dışında, gözlemcinin dikkatini çeken diğer hususlar ve belirtiler.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


diaphragmatocele : n. Diyafram fıtığı.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


ottitic : a. Otite ait.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.


prososoposchisis : n. Yüzün konjenital (doğumsal) yarığı.


quint : pref.Beş.


seminiferous : a. Ersuyu (meni) taşıyan veya yapan, seminifer.


tetanin(e) : n. 1. Tetanoz mikrobunun hasıl ettiği kimyasal zehir.