Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

object nedir?

object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


epifolliculitis : n. Saç folliküllerinin iltihabı, epifolikülit.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.


rhythmophone : n. Kalp atımlarının incelemeğe mahsus özel alet, ritmofon.