Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

object nedir?

object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


funis : n. See:Funiculus.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


nephralgia : n. Böbrek sancısı.


odontocia : n. Diş yumuşaması, odontosi.


oncolysis : n. Tümör hücrelerinin erimesi, tümör hücrelerinin herhangi bir tedavi yöntemi ile eritilerek ortadan kaldırılması, onkoliz.