Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

object nedir?

object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curarine : n. biochem. "Curare" adlı zehirden çıkarılan ve felç aypan billüri bir alkaloid (C18H35N).


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


euphoric : a. Öfori gösteren.


hexylresorcinal : n. biochem. Beyaz veya sarımtrak billurlar (antiseptik ve solucan düşürücüdür).


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


lumb(o) : pref. Bel.


malleolar : a. Malleol'e ait, malleolaris.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.