Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

object nedir?

object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


genu : n. (pl. genua). Diz


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


mycotoxination : n. Belli bir mantar hastalığına karşı bağışıklık kazandırma veya hastalığı tedavi amacıyla ilgili mantar toksininin aşı şeklinde uygulanması, mikotoksinasyon.


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


nanus : n. See: Dwarf.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


paraphilia : n. Cinsel sapıklık, parafili.


pedion : n. Ayak tabanı


perilymphangia : a. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen.