Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

object nedir?

object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphorate : v. biochem. Kafurlaştırmak.


collodion : n. biochem. Kolodyon: Yara veya filime sürülünce ince ve şeffaf bir tabaka oluşturan sıvı, kolodyon, trinitroselüloz. (eritici maddeler uçunca zara benzer bir tabaka kalır ve yaraları korumak için kullanılır).


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


gelatinize : v. 1. Jelatin haline dönüştürmek, 2. Jelatin haline dönüşmek.


gestation : n. Gebelik (müddeti).


hematoid : a. Kan halinde, kana benzer.


hematoporphyrinuria : n. İdrarda hematoporfirinbulunuşu.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


molimen : n. Gayret.


orthogenics : n. See: Eugenics.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


postnatal : a. Doğumdan sonra meydana gelen (daha çok doğan üzerinde meyadnag elen) olaylar için kullanılır; postnatal.


protriptyline : n. Antidepresan.


scillipicrin : n. biochem. Adasoğanından elde edilen bir müdrir.