Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obitus nedir?

obitus : n. Ölüm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


emylcamate : n. Trankilizan bir madde.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


enterostasis : n. Barsak stazı.


gibbus : n. Kambur


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


hematotympanum : n. Orta kulak boşluğuna kanama, kanama nedeniyle timpan boşluğunda kan toplanması.


icterus : n. Sarılık, ikter.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


magnesian : a. biochem. Magnezyuma ait.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


ovigenetic, ovigenic, ovigenous : a. 1. See: oviferous; 2. Oojeneze ait.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


septic : a. 1. Mikrop veya toksinden meydanag elen; 2. Bulaşık, mikroplu, septik.