Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obituary nedir?

obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


lenitive : a. 1. Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif; 2. teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


pinnal : a. Kulak kepçesiyle ilgili, kulak sayvanı'na ait.


subchoroidal : a. Gözün damar tabakası (chroid9 altında.


thremmatology : n. Ehli hayvan veya fidan üretme bilimi.


thym(o)- : pref. 1. Timüs bezine ait; 2. Ruh, zihin.


tonsillectomy : n. Bademciği çıkarma ameliyatı, tonsilektomi, amigdalektomi.