Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obituary nedir?

obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


dermosyphilopathy : n. Frengili bir cilt hastalığı, dermosifilopati.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


fenestrate : v. Dlik açmak.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


fragrance : n. Güzel koku, hoş koku.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


pyo : pref. Cerahat, irin.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.