Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

obituary nedir?

obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamite : n. İbne, oğlanl


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


gibbous : a. Kambur


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hepat- : pref. Karaciğer.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.