Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obituary nedir?

obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


cryobiology : n. Canlılar üzerinde soğuğun etkilerini ve canlıların soğua karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


dentalgia : n. Diş ağrısı.


fibrinolysis : n. Fibrinin çözülmesi tdağılması.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


myitis : n. Kas iltihabı.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


pyloromyotomy : n. Pilor büzgen kasını kesme ameliyesi.


spermiduct : n. Ductus ejaculatorius ve vas deferens.


splanchnogrpaphy : n. Karın organlarının tasviri anatomisi.