Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obituary nedir?

obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


fascial : a. Fasya'ya ait.


sublobular : a. Bir lobülün altında olan.


halo : n. Hale, nur dairesi.


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


malpresentation : n. Doğumda fetusun yanlış durumda olması.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


palpate : v. El ile muayene etmek.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


pulsometer : n. See: Pulsimeter.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.