Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obex nedir?

obex : n. Obeks.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


gastrohepatitis : n. Mide ve karaciğerin iltihabı, gastrohepatit.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


Jacksonia epjlepsy : n. See: epilepsy.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


oviform : a. See: Oval.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


perikaryon : n. 1. Sinir hücresinin gövde kısmı, nöron gövdesi; 2. Çekirdek dışındaki hücre kitlesi, protoplazma, sitoplazma.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.