Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obex nedir?

obex : n. Obeks.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.


scleroprotein : n. Kollajen, elastin ve keratinler gibi proteinleri içine alan protein grubu.


spermatoid. : a. Sperma (meni)'ye benzer, ersuy şeklinde.


spinal : a. 1. Belkemiğineait veya onda bulunan, spinal; 2. Dikene ait, dikensi, spinalis.