Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obesogenous nedir?

obesogenous : a. Şişmanlatıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


perimetric : a. 1. Uterus çevresinde, uterus'u çevreleyen; 2. Görüş alanının sınırlarını belirleme ile ilgili.


phonendoscope : n. Sesleri kuvvetlendiren bir cins stetoskop (özellikle çok dar yerlerdeki sesleri ayırmağa yarar), fonendoskop.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.