Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obesity nedir?

obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.

Alimentary obesity : See: Exogenous obesity;


Endogenous obesity : Metabolizma (endokrin) bozukluklarından doğan şişmanlık;


Exogneous obesity : Fazla yemekten doğan şişmanlık, oburluk;


Hyperinsulinar obesity : Ensülin salgısının aşırı faaliyetinden doğan şişmanlık (hipoglisemi ve doymaz iştahlılıkla birlikte seyreder);


Hypogonad obesity : Gonadların fonksiyon yetersizliğine bağlı şişmanlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


inose : n. See: Inositol.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


ophthalmomycosis : n. Mantarlardan meydana gelen göz hastalıkları, oftalmomikoz.


papillitis : n. 1. Görme sinirinin retina'ya girdiği yer (optik papilla) in ödemli iltihabı; 2. Papilla renalis'in iltihabı.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


phakitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.