Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obesity nedir?

obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.

Alimentary obesity : See: Exogenous obesity;


Endogenous obesity : Metabolizma (endokrin) bozukluklarından doğan şişmanlık;


Exogneous obesity : Fazla yemekten doğan şişmanlık, oburluk;


Hyperinsulinar obesity : Ensülin salgısının aşırı faaliyetinden doğan şişmanlık (hipoglisemi ve doymaz iştahlılıkla birlikte seyreder);


Hypogonad obesity : Gonadların fonksiyon yetersizliğine bağlı şişmanlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


manducation : n.Çiğneme.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


sound : n. & v. 1. Seda, ses; 2. Ses çıkarttırarak muayene etmek; 3. Sonda ile muyaene etmek.


suckle : v. Süt emzirmek, çocuğa meme vermek.


supracostal : a. Kaburgaların üstünde veya dışında bulunan.