Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obesity nedir?

obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.

Alimentary obesity : See: Exogenous obesity;


Endogenous obesity : Metabolizma (endokrin) bozukluklarından doğan şişmanlık;


Exogneous obesity : Fazla yemekten doğan şişmanlık, oburluk;


Hyperinsulinar obesity : Ensülin salgısının aşırı faaliyetinden doğan şişmanlık (hipoglisemi ve doymaz iştahlılıkla birlikte seyreder);


Hypogonad obesity : Gonadların fonksiyon yetersizliğine bağlı şişmanlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


column : n. Kolon, direk, columna.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


helminthhagogue : n. Parazit düşürücü ilaçlar.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


myeloradiculitis : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin iltihabı, miyeloradikülit


myocardial : a. Miyokarda ait.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.