Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

obesity nedir?

obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.

Alimentary obesity : See: Exogenous obesity;


Endogenous obesity : Metabolizma (endokrin) bozukluklarından doğan şişmanlık;


Exogneous obesity : Fazla yemekten doğan şişmanlık, oburluk;


Hyperinsulinar obesity : Ensülin salgısının aşırı faaliyetinden doğan şişmanlık (hipoglisemi ve doymaz iştahlılıkla birlikte seyreder);


Hypogonad obesity : Gonadların fonksiyon yetersizliğine bağlı şişmanlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


impregnation : n. 1. İlkah; 2. See: Saturaiton.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


metropathy : n. See: Metropathia.


mummified : a. Mumyalanmış.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


oneirism : n. Ayakta uyuma.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


phosphopenia : n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.