Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obelion nedir?

obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


cheilosis : n. Özellikle riboflavien eksikliğine bağlı olarak gelişen dudak köşelerinin çatlayıp yarılmasıyla belirgin durum.


emesis : n. Kusma.


endocarditis : n. Endokard iltihabı.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


fecula : n. (pl. fecuae) biochem. Nişasta, fekül


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


intravital : a. Hayatta olagelen.


iodophthalein : n.İyot ihtiva eden sarı renkte bir bileşik (Safra kesesi ve safra yollarının röntgen yoluyla tetkikinde radyo-opak madde olarak kullanılır).


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


sialodochoplasty : n. Salya kanalının plastik tamiri.


silicon : n. biochem. Si sembolü ile bilinen, atom no:14 ve atom ağırlığı: 28.09 olan kiyasal element.


silver : n. biochem. Ag sembolü ile bilinen atom no: 47 ve atom ağırlığı: 107.880 olan kimyasal element, gümüş.