Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obeliac nedir?

obeliac : a. Obelyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


dartos : n. Dartos


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


katabolic : a. See:Catabolic.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


mineralization : n. Madenleştirme.


myelencephalon : n. İlik miyelinkefal(on) (arka beyinin medulla oblongata'yı yapacak olan kısmı).


oculopathy : n. Göz hastalığı.


opisthotic : a. Kulakardı, kulakarkası.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


polarization : n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.