Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

obeliac nedir?

obeliac : a. Obelyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


regenerate : v. Yeniden meydanag elmek, yenilenmek.


roof : n. Bir oluşumu üstten örten kısım, çatı, dam.


salivate : v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tükürük salgılamak; 2. Bol tükürük çıkarttırmak, tükürük salgılattırmak.


shallow : a. Derin olmayan, sığ (Çukurluk vs. hakkında)


sonometer : n. Ses ölçen alet, sonometre.


spermatocyte : n. Spermatozoidin ana hücresi.