Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obeliac nedir?

obeliac : a. Obelyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


dispensary : n. Dispanser.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


intercondylar : a. Lokmalararası.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


mesorectum : n. rektum mezosu.


movable : a. Müteharrik.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


rheumatology : n. Romatizma bilgisi, romatizmal durumları inceleyen bilim dalı, romatoloji.


serosanguineous : a. Serum ve kandan oluşmuş.