Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

obeliac nedir?

obeliac : a. Obelyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hypernitremia : n. kanda nitrojen fazlalığı.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


neurergic : a. Sinir faaliyetine ait.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


oculentum : n. Göz merhemi.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.