Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

obduction nedir?

obduction : n. See: autopsy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


imbecility : n. Aptallık, geri zekalılık.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


parovarium : n. See: Epoophoron.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.